Read Luật Trí Não: 12 Quy Luật để Tồn Tại và Phát Triển ở Nơi Làm Việc, ở Nhà và Trường Học by John Medina Free Online


Ebook Luật Trí Não: 12 Quy Luật để Tồn Tại và Phát Triển ở Nơi Làm Việc, ở Nhà và Trường Học by John Medina read! Book Title: Luật Trí Não: 12 Quy Luật để Tồn Tại và Phát Triển ở Nơi Làm Việc, ở Nhà và Trường Học
The author of the book: John Medina
Date of issue: November 12th 2014
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 25.65 MB
Edition: Alphabooks & NXB Lao động & Xã hội

Read full description of the books Luật Trí Não: 12 Quy Luật để Tồn Tại và Phát Triển ở Nơi Làm Việc, ở Nhà và Trường Học:

Trong suốt thời kỳ học phổ thông hay thậm chí ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học, có mấy khi bạn tự hỏi phải học như thế nào, phải suy nghĩ ra sao cho hiệu quả? Và cũng có mấy khi, bạn gặp riêng thầy cô hay những người thuộc thế hệ đi trước để học cách học, để hỏi cách hỏi, để ghi nhớ cách ghi nhớ cho hiệu quả hay không? Học tập và làm việc hiệu quả rõ ràng không dừng lại ở lượng kiến thức được truyền thụ trong nhà trường hay trong công việc mà là cách xử lý lượng kiến thức đó như thế nào và sau đó sử dụng chúng ra sao. Nhiều thập kỷ qua, giáo dục đã quên đi phần quan trọng của việc xử lý và sử dụng ấy mà mới giảng dạy trong các trường sư phạm, giúp cho các nhà giáo hiểu được cơ chế nhận thức, cơ chế hoạt động cơ bản, cũng như cơ chế ghi nhớ và tư duy của não người. Đối với nhiều nhà giáo, giảng viên, những kiến thức ấy có lẽ cũng đã phần nào phát huy được tác dụng của họ. Thế nhưng, đâu chỉ có người dạy mới cần biết cách vận dụng năng lực trí não sao cho hiệu quả. Người truyền thụ và người được truyền thụ kiến thức đều quan trọng như nhau. Vì vậy mà những kiến thức về não và vận dụng trí não hiệu quả phải trở thành kiến thức cơ bản được giảng dạy rộng rãi, sao cho người dạy và người học đều có khả năng tư duy hiệu quả. Hơn thế nữa, nắm vững quy luật trí não là bước đi đầu tiên trong việc khai phá những tiềm năng to lớn của bộ não, của năng lực tư duy. Đó đã và đang là bước tiến lớn của giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Read Ebooks by John MedinaRead information about the author

Ebook Luật Trí Não: 12 Quy Luật để Tồn Tại và Phát Triển ở Nơi Làm Việc, ở Nhà và Trường Học read Online! DR. JOHN J. MEDINA, a developmental molecular biologist, has a lifelong fascination with how the mind reacts to and organizes information. He is the author of the New York Times bestseller "Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School" -- a provocative book that takes on the way our schools and work environments are designed. His latest book is a must-read for parents and early-childhood educators: "Brain Rules for Baby: How to Raise a Smart and Happy Child from Zero to Five."

Medina is an affiliate Professor of Bioengineering at the University of Washington School of Medicine. He lives in Seattle, Washington, with his wife and two boys. www.brainrules.net


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Luật Trí Não: 12 Quy Luật để Tồn Tại và Phát Triển ở Nơi Làm Việc, ở Nhà và Trường Học
Read EBOOK Luật Trí Não: 12 Quy Luật để Tồn Tại và Phát Triển ở Nơi Làm Việc, ở Nhà và Trường Học by John Medina Online free

Download PDF: lut-tr-no-12-quy-lut-tn-ti-v-pht-trin-ni-lm-vic-nh-v-trng-hc.pdf Luật Trí Não: 12 Quy Luật để Tồn Tại và Phát Triển ở Nơi Làm Việc, ở Nhà và Trường Học PDF